Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 05 của mã trái phiếu VIC11504 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tải sản)

23/12/2017 10:00

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 05 (“kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 29/12/2017 đến và không bao gồm ngày 29/06/2018”) của mã trái phiếu VIC11504 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 3974 9999

- Fax: (84-24) 3974 8888

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC11201802

- Mã chứng khoán: VIC11504

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng:  11,725%/năm

- Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 29/12/2017 đến và không bao gồm ngày 29/06/2018.

- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 05: 29/06/2018.

Trân trọng thông báo./.