Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu VIC012020 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

12/12/2017 10:51

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-SGDHCM ngày 06/12/2017 và Thông báo số 1347/TB-SGDHCM ngày 08/12/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin trân trọng thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên của Tập đoàn Vingroup tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

Trái phiếu VIC012020 có mệnh giá phát hành 1.100 tỷ đồng đã được niêm yết trên HOSE từ ngày 18/12/2017 với mã chứng khoán là VIC11716. Số trái phiếu niêm yết là 11 triệu đơn vị, tổng giá trị theo mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu) là 1.100 tỷ đồng.

Toàn bộ 11 triệu trái phiếu VIC012020 sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 18/12/2017 giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 100.000 đồng/trái phiếu.

VIC012020 thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp, hình thức phát hành là bảo lãnh phát hành theo phương thức cố gắng tối đa. Trái phiếu VIC012020 có kỳ hạn 29 tháng 23 ngày, từ 11/07/2017 đến 03/01/2020. Lãi suất của trái phiếu này được trả sau, định kỳ vào mỗi trong số các thời hạn sau (i) thời hạn kéo dài từ Ngày Phát Hành đến ngày 3 tháng 1 năm 2018 và (ii) các thời hạn mà mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đầu tiên đến Ngày Đáo Hạn. Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên là 10,3%. Trong mỗi 6 tháng tiếp theo là tổng của 4,25% và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Hà Nội) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch) công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website: vingroup.net; www.hsx.vnwww.tcbs.com.vn.